Nå er den siste innspurten i valgkampen i gang, og sosiale medier har stadig blitt en viktigere platform for politiske partier og politikere til å kommunisere med velgerene på.

Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg begynte vi måle eksponeringen til de største politiske partiene i sosiale nettverk som Twitter, Facebook og YouTube.

Her er utviklingen i sosiale medier til de største politiske partiene over de to siste årene:

Twitter

@Arbeiderpartiet
@Hoyre
@frp_no
@KrFNorge
@Senterpartiet
@SVparti
@Venstre
@Raudt

Loading Chart…

Arbeiderpartiet leder an med flest følgere, med Venstre rett bak og Høyre og SV et stykke lenger nede. Alle partiene har hatt en jevn stigning i antall følgere på Twitter.

 

Loading Chart…

Denne grafen viser aktiviteten til de ulike partiene på Twitter, og her kan vi se at det er et stort sprik mellom partiene.
Venstre har vært mest aktiv på Twitter av alle partiene gjennom de to siste årene. Senterpartiet var lite aktiv frem til November 2012, men etter det har det vært turbofart på tvitringen, og de er nå det fjerde mest aktive partiet på Twitter.

 

Loading Chart…

Her ser man hvor mange Twitter-lister partienes twitterprofiler er blitt lagt til på. Alle partiene har hatt en jevn oppgang her, og det korrelerer stort sett med antall følgere, men Venstre har blitt lagt til flest Twitter-lister.

 

Facebook-sider

http://www.facebook.com/Arbeiderpartiet
http://www.facebook.com/hoyre
http://www.facebook.com/fremskrittspartiet
http://www.facebook.com/kristeligfolkeparti
http://www.facebook.com/senterpartiet
http://www.facebook.com/SVparti
http://www.facebook.com/venstre.no
http://www.facebook.com/Raudt

Loading Chart…

Det har ikke vært store forandringer i antall ‘likes’ på Facebook-sidene til partiene siden forrige valg, men i oppspurten til dette valget har FrP hatt en massiv økning og har nå flere ‘likes’ enn Arbeiderpartiet.

YouTube

http://www.youtube.com/arbeiderpartiet
http://www.youtube.com/muligheterforalle
http://www.youtube.com/fremskrittspartiet
http://www.youtube.com/KristeligFolkeparti
http://www.youtube.com/Senterpartiet
http://www.youtube.com/SVnett
http://www.youtube.com/Venstreshovedorg
http://www.youtube.com/RoedtValg

Loading Chart…

Her ser man antall visninger partiene har hatt på videoer de har lagt ut. Arbeiderpartiet har hatt flest visninger og “Taxi Stoltenberg” gav en ekstra 1,5 millioner visninger.

Loading Chart…

Denne grafen viser hvor mange som abonnerer på YouTube-kanalen til partiene. Her ser man at “Taxi Stoltenberg”-videoen resulterte i 1,500 nye abonnenter for Arbeiderpartiet.

Notater:
Disse målingene inkluderer kun hovedkontoene til partiene i de ulike sosiale nettverkene, og tar ikke med lokallag, ungdomsorganisasjoner, partiledere eller enkeltpolitikere.

Miljøpartiet De Grønne, Piratpartiet og andre mindre partier er ikke med i disse målingene

Følg vår valgdekning på http://valg.tvitre.no